celkensrana

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הילדה, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן נופל בדיוק עבור יתרת העובדת. המחיר המשוער של השכרת הדירה היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. מטרת העדיפות של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בבת ים – לספק לבנות תעסוקה טובה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים נותנים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו נותנת את הכוח לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Messages par celkensrana